Kroužky - Mladý zdravotník 0 - Praha 4

2023 / 2024
Mladý zdravotník 0

(přípravka)

chlapci a dívky
2.třída
(po domluvě s lektorem i 1.tř.)

Termin:     čtvrtek 13:40-14:30      (1x týdně; 50')

Cena:        990,- Kč / pololetí

Platbu za kurz je potřeba uhradit nejpozději do konce září (v 1.pololetí) a do konce února (ve 2.pololetí), a to hotově proti příjmovému pokladnímu dokladu.
Platbu převodem jsme zkusili v roce 2012/2013, ale ukázalo se, že pro nás jde o finančně, časově i organizačně náročnější způsob úhrady.

Slevy - sourozenecká (-100,-Kč u druhého či dalšího sourozence), věrnostní (v následujícím období cca 5%)


Místo konání:   učebna 9.A, PJZŠ Horáčkova,  1.patro     (doprovod z / do družiny je zajištěn)

Kroužek Mladý zdravotník 0 (přípravka) začne v pátek 14.9.2023, závěrečná lekce proběhne 20.6.2024; lekce odpadá o státních svátcích, o prázdninách a dnech ředitelského volna (např. volby).


Soutěž mladých zdravotníků: (organizuje ČČK na jaře)    

Soutěže jsou pořádány pro 5-členné hlídky, jde tedy o týmový výkon, nikoli individuální. Platí pro MZ I a MZ II, tedy až v následujících letech.


Přihláška:       e-mailem   na   klub.atom@seznam.cz

V přihlášce, prosím, uveďte: jméno, příjmení, datum narození; školu, třídu, zda chodí do družiny či bude docházet sám(-a); případné zdrav.problémy, o kterých by měl lektor vědět (astma, cukrovka apod.); kontakt (e-mail a tel.) na rodiče či jiné zákonné zástupce; zkušenosti v daném oboru; z jakého zdroje jste se o kroužku dozvěděli apod.
Pozn.: do r. 2017 jsme používali pohodlnější webový formulář (výsledek také přišel do e-mailu), ale provider jej na svých serverech zrušil a my dosud nenašli adekvátní náhradu. Jakmile bude k dispozici, přidáme na webové stránky a budeme o tiom informovat.


Vybavení:   přezuvky, vhodné oblečení pro nácvik, blok nebo sešit, propiska

   

ZNZZ          nacvik umeleho dychani

Zdravověda

Zdravověda (1.pomoc) má několik stupňů: pro studenty a studentky středních škol a starší žáky a žákyně ZŠ (věková skupina 15+) je určen nejobsáhlejší kurz - v rozsahu ZZA (Zdravotník zotavovacích akcí), tj. 40-tihodinový kurz, který po případném složení závěrečných zkoušek opravňuje k práci zdravotníka na táborech, lyžařských či jiných sportovních kurzech a soustředěních, školách v přírodě apod. Na jaře M-ČČK pořádá soutěž mladých záchranářů, kde si účastníci kurzu mohou vyzkoušet získaní vědomosti a dovednosti v praxi. Obsahem kurzu je nejen teoretická a praktická znalost první pomoci, ale také znalost základních hygienických, epidemiologických a legislativních pravidel. Součástí je i nácvik záchrany tonoucího.

Často se mezi frekventanty najde několik zájemců o následnou specializaci, např. ve vodní záchranné službě, někteří absolvují maskérský kurz (dovednost věrohodně namaskovat většinu zranění), dokonce i instruktorský kurz apod.

Spousta studentů, kteří začali kurzem "Zdravotník zotavovacích akcí" po maturitě vystudovali lékařskou fakultu

Pro mladší pak méně náročná výuka 1.pomoci, kterou si na jaře mohou prakticky vyzkoušet na soutěži MZ (=hlídek mladých zdravotníků, hlídky jsou 5-členné) pro I. a II. stupeň, což jsou kurzy MZ I a MZ II.


Co vám kurz zdravovědy přinese

V kurzu zdravovědy nejde jen o získání jednotlivých znalostí a dovedností. V našem pojetí, které navazuje na originální způsob výuky v podání dr. K.Hašlera, jde o mnohem víc:

  • zcela se změní váš pohled na své okolí
  • zlepší se váš pozorovací talent
  • naučíte se řešit složité situace klidně a racionálně
  • budete lépe předvídat možná nebezpečí a potenciální dopad různých událostí
  • kromě zdravotnických získáte i organizační schopnosti


red cross logoball oranz Slevy v následujícím pololetí v případě dobré docházky (50,- až 150,-), za sourozence (100,-), slevy je možné sčítat. Při částce nad 1.000,- za kalendářní rok (i v součtu za sourozence, za jeden i více kroužků) lze ušetřit 15% z této částky (odečet z daní - platí nejen pro živnostníky, ale i pro zaměstnance)
ball oranz Každé pololetí má kvůli svátkům a prázdninám různý počet lekcí/tréninků. Většinou 16-18, někdy jen 15, nejvíce 19. Náš klub se snaží využít co nejvíce z možnách termínů, přičež ponechává paušál pro jakýkoli počet lecí/tréninků, což v podstatě znamená, že 16., 17. a vyšší počet jsou bonusy. Zároveň pokud odpadnou lekce nad rámec 15 lecí/tréninků, tak se nic nevrací, neodečítá. - 90,- ze základního příspěvku je "členský příspěvek na paušální výdaje", u věrnostních slev již jen zbytek. Též pokud se někdo přihlásí v průběhu pololetí, vypočítá se platba podle uvedeného klíče (plná cena při min. 15 lekcích/trénincích, které dotyčný mohl absolvovat.
ball oranz Možnost letního týdenního soustředění - buď formou příměstského tábora, nebo týdenním soustředěním mimo lokalitu
ball oranz Návaznost v dalších letech a možnost později trénovat ve velké hale a hrát florbalovou ligu
ball oranz Spolupráce s vyškolenými lektory.
ball oranz Možnost nákupu výukových materiálů, část zdarma v PDF
ball oranz Náplň lekcí - teoretická i praktická
ball oranz Další informace: webová aplikace (pro již registrované viz ***.tymy.cz), webové stránky www.klubplanina.cz či e-mail klub.atom@seznam.cz


Zde je ukázka z velmi plodného období ve 2.polovině 90.let. V jednom školním roce docházelo na kurzy zdravovědy 37 studentů/-ek ze septimy, 16 z kvinty, 12 z kvarty a tercie. Během dvou let jsme z nich vyškolili přes 50 zdravotníků zotavovacích akcí, z nichž 8 absolvovalo následný instruktorský kurz a mohli sami školit, 4 maskérský kurz (maskování figurantů, aby simulovaná zranění vypadala důvěryhodně), 5 se začalo věnovat vodní záchranné službě. Min. 12 z této skupiny pak vystudovalo lékařskou fakultu a stalo se lékaři či fyzioterapeuty.
Videoukázka je v první části z týdenního krajského soustředění dětí ze ZŠ, kde 3 ze 4 lektorů jsou absolventy výše uvedeného kurzu a následného isntruktorského, sami v té době byli v maturitním ročníku. Ve druhé části je pak ukázka krajského kola soutěže HMZ (hlídek mladých zdravotníků).

Ukázka by měla být inspirací a důkazem, že výuka 1.pomoci může být velmi zajímavá a záživná, vzhledem k tomu, že patřičné dovednosti ovládá příliš málo našich občanů, tak i potřebná, přičemž tyto dovednosti si mohou bez problémů osvojit i děti.
Rádi bychom podobný zájem vzbudili i zdejší mládeže.


 

Pozn.:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-hp- © 2011